Accuvision %100 Ayıklama Makineleri

Accuvision %100 Ayıklama Makineleri

Optik ayıklama makineleri , makine üzerinde bulunan kameralar vasıtasıyla parça üzerindeki ;

·         Boy 

·         Genişlik

·         Derinlik

·         İç/ Dış Çap

·         Delik Çapı

·         Kafa kalınlığı

·         Yüzek Çatlağı 

·         Yüzeyde Çapak

·         Havşa açısı

·         Üründeki diğer açısal ölçüler

·         Diş ölçüleri ve toleransları

·         Bombe Çapı

·         Hatve 

·         Ekzantriklik

·         Ovalite ve Ovallik

·         Yüzey kusurları

·         Çapraz Köşe

·         Deformasyon ve kırıklık

Kullanım alanları oldukça geniş olup , her türlü bağlantı elemanlarında, otomotiv için üretilen özel parçaların muayenesi ve kontrolünde , hassas civata, vida , somunların kontrolünde ve de özel ürün ve mikro parçaların, genel bağlantı elemanlarının, hassas yarı iletken parçaların, tıbbi ilgili ürünlerin müşteriye göndermeden önce tespit edilen tüm kalite sorunlarının çözümü için uygundur.

Temel olarak çalışma prensibi ve Optik Ayıklama Teknolojisinin Sağladığı Faydalar

Optik ayıklama makine fonksiyonu itibariyle, mastar ile kontrol edilen veya kalite kontrol ile ayıklama işleminden geçirilen her parça uygun ürün olarak dikkate alınabilir. Genel olarak, Otomatik Optik Kontrol Sistemi, ayıklama makinesinin doğru kalibre edilmiş olması kaydıyla, ürün üzerinde %100 kalite kontrolü sağlar. Parça şeklinin (izdüşüm) yansıtılması prensibi esas alınarak tasarlanmıştır. Bu prensibe dayanarak, kamera görüntüsü ile referans parça görüntüsünü kıyaslayarak,  en- boy ölçü farkları veya eşmerkezlik vb. yukarıda belirtilen sapmalar tespit edilir. Ekrandaki pikseller bir değere dönüştürülür ve ancak esas kalibrasyonun ve nümerik değerlerin yanlışlıkla değiştirilmesi parçaların ölçümlerinin hatalı olmasına sebebiyet verebilir. 

Mastar kullanımlarında ve diğer kalite kontrol işlemlerinde insana dayalı günlük kontrollerde tutarsızlıklar kaçınılmazdır ve ölçümlerdeki bu sapmalar hem üretici ve hem aynı zamanda nihai kullanıcı için risk oluşturmaktadır.