Yüksek hızlı işleme için çelikler

Yaygın olarak otomat çelikleri olarak adlandırılan yüksek hızlı işleme için çelikler, talaş kaldırma ile yüksek verimlilikle işlenecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

Otomobil endüstrisi ve ev aletleri gibi birçok seri üretim alanında yaygın olarak kullanılan otomat çelikleri kükürt, tellür, bizmut ve kurşun gibi elementler içerir.

İçeriğindeki kükürt talaşın parçalanmasını sağlarken; kurşun, takım ve parça arasındaki sürtünmeyi azaltarak takımların ömrünü uzatır. Tellür ve bizmut bu özellikleri daha da belirgin hale getirir. Otomat çelikleri, genellikle ısıl işlemsiz çubuk halinde tedarik edilir. Bazı otomat çelikleri ise son işlem olarak temperlenebilir, normalize edilebilir veya tavlanabilir.

Üretim Aralığı

  Uygulama Profil Aralık
[mm]
Yüzey Tolerans
Çubuk Sıcak
Haddelenmiş
Yuvarlak 20-105 İşlem
Görmemiş

Kabuk
Soyulmuş
Soğuk
Çekilmiş
Yuvarlak
Altıköşe
Kare
Özel
2-80
4-80
4-70
Parlak EN 10278
h9
h10
h11
Kabuk
Soyulmuş

Haddelenmiş
Yuvarlak 20-100 Parlak EN 10278
h9
h10
h11
Taşlanmış Yuvarlak 3-100 Parlak EN 10278
h7
h8
h9
h10
h11
Kangal Soğuk
Çekilmiş
Yuvarlak
Altıköşe
Kare
Özel
2-22
3-12
4-12
Parlak
Fosfatlı
EN 10278
h9
h10
h11


Isıl İşleme Yönelik Olmayan Otomat Çelikleri

Kalite WNr. Açıklama PDF
11SMn30 1.0715 Yalnızca Kükürt ilavesi yapılmış işlenebilirliği iyi bir çeliktir 

11SMn37 1.0736 Yalnızca kükürt ilaveli çelik. Kükürt oranı 11SMn30’dan daha fazladır. Malzeme biraz kırılganlık kazansa da işlenebilirliği arttırılmıştır 

11SMnPb30 1.0718 Talaş kırılganlığını ve işlemeyi kolaylaştırmak üzere kurşun ilave edilmiş otomat çelikleri. Almanya’da en çok kullanılan çelik kalitesidir. İşlenebilirliği iyidir. 

11SMnPb37 1.0737 Bir önceki gibi kurşun ilaveli otomat çeliğidir ancak kükürt oranı daha yüksektir. Italya ve Fransa’da en çok kullnılan kalitedir. işlenebilirliği çok iyidir. Telyx versiyonu daha da iyi işlenebilirlik özelliğine sahiptir. 

11SMnPb30+Te+Bi 1.0718 Kükürt, kurşun, telleryum ve bizmut ilaveli çelik. Çok yüksek hızlarda kesme yapmaya müsaade eder ve çok iyi yüzey finişi sağlar. Bir miktar soğuk şekillendirmeye de uygundur 

11SMnPb37+Te+Bi 1.0737 Bir önceki benzer çelik kalitesi. Kükürt oranı biraz daha yüksektir ve maksimum işlenebilirlik sağlayabilir. Tüm işlenebilirlik öğeleri tek bir üründe toplanmıştır. 

28SMnPb28 Bu çelik kalitesi standartlarda yer almamaktadır. Mekanik dayanım 600MPa seviyesinde istendiğinde kullanılır. Normal şartlar altında düşük karbonlu otomat çelikleri işlenebilirliği kaybetmeden bu seviyelerde mekanik özellik sağlayamazlar. Bu kalite ısıl işleme uygun değildir. 

Kalite WNr. Açıklama Pdf
10SPb20 1.0722 En yaygın kullanılan karbonlu otomat çeliğidir. Silikon ilavesi östenitik taneciklerin tekdüze olmasını garanti eder. Sınırlandırılmış kükürt ilavesi de karbürleme işlemi sonrası sementasyon işlemine müsaade eder 

 

Kalite WNr. Açıklama Pdf
35S20 1.0726 Düşük karbonlu ve kükürt ilaveli işlenebilirliği geliştirilmiş çelik. 

46S20 1.0727 Yalnızca kükürt ilaveli çelik. Yüksek karbon oranı ıslahlı malzemeye daha da iyi mekanik özellikler kazandırır.

38SMn28 +Se 1.0760 Ortalama karbon ihtiva eden otomat çelikleri. Telleryum ilavesi daha iyi işlenebilirlik sağlar. 

44SMn28 1.0762 Yalnızca kükürt ilaveli otomat çeliği. Temperleme sonrasında uygun sertlik alması için karbon içeriği yüksektir. 

44SMnPb28 1.0763 Kükürt ve kurşun ilaveli çelik. Özel olarak ayarlanmış karbon miktarı temperleme sonrasında çok iyi sertleşebilmeyi sağlar. 

 

36SMnPb14 1.0765 Klasik ıslahlı otomat çeliği. Kükürt ve kurşun ilavelidir. SAE1137Pb versiyonu ile aynı kimyasal kompozisyona sahiptir ancak temperlenmesi daha iyidir ve ıslahlı olarak teslim edilecek ürünler için kullanılabilir.